Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Akmcafe thu thập thông tin cá nhân từ người dùng trong quá trình đăng ký tài khoản, đăng nhập và sử dụng dịch vụ. Thông tin cá nhân thu thập bao gồm: Tên, địa chỉ email, số điện thoại và một số thông tin khác không bắt buộc.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng thu thập để:

Xác nhận danh tính người chơi.

Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.

Gửi thông báo về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng xuất và xóa tài khoản của mình.

4. Cơ chế cookie:

Website Akmcafe sử dụng cookies để giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng và thu thập dữ liệu phục vụ việc phân tích và nâng cao chất lượng dịch vụ.

5. Quyền lợi của người dùng:

Người dùng có quyền:

Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình.

Tự động đăng xuất và xóa tài khoản.

Được thông báo khi thông tin cá nhân bị xâm phạm.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân:

Akmcafe cam kết không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía người dùng. Chúng tôi cũng áp dụng nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của người dùng.

7. Cập nhật chính sách:

Chính sách bảo mật có thể được cập nhật và chỉnh sửa mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ được công bố trên trang web này.

This will close in 0 seconds